170M NƠ TRANG LONG
308A NƠ TRANG LONG
89 NGÔ ĐỨC KẾ
BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH
Tel: (028) 6269-9666
0908-699-666 & (+1) 573-569-9666
vanphuocfuneral@gmail.com
chieutruc@traihomvanphuoc.com


-