+ MỞ CHỨC NĂNG CHẠY MACRO CHO TỬ VI VẠN PHƯỚC +

* Excel 2003 trở về trước: Mở MS Excel, trên menu\Tools\Macro\Security\Security Level...Phải chắc chắn rằng bạn đã chọn mục Medium hoặc Low.

* Excel 2007: Theo mặc định, hộp thoại điều chỉnh Macro được ẩn giấu khá sâu trong hệ thống nên bạn hãy thực hiện từng bước theo các hình vẽ sau:

Thế là xong, khi mở các bảng tính Tử vi Vạn Phước, bạn sẽ thấy xuất hiện hộp thoại đăng nhập như sau:

Hãy điền Tên người dung và Mật khẩu vào các ô liên quan rôi Click vào Button OK => Hộp thoại cuối cùng sẽ xuất hiện:

Bạn hãy Click vào Button Continue để có thể tra cứu Tử Vi Vạn Phước. Chúc bạn thành công !


--