THANH TOÁN (TRẢ TIỀN)

CHUYỂN KHOẢN
Chủ TK: LƯƠNG CHIÊU

MB BANK (Quân Đội):
ACC: 0908 699 666

TECHCOMBANK:
ACC: 0908 699 666

VIETINBANK:
ACC: 1038 0148 6789

VP BANK (Quốc Tế):
ACC: 100 908 699 666

VIETCOMBANK:
ACC: 007 100 125 3077

THANH TOÁN
MOMO

THANH TOÁN
Payon

THANH TOÁN
ZaloPay

--<>--

THANH TOÁN
Paypal

USD