n7.gif (4535 bytes)

HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ LỄ TANG

Dấu Hiệu Báo Trước

+ Ngày xưa, người ta nói: Con người sống chết do số trời định sẳn, không gì có thể thay đổi được. Tuy nhiên, thật ra có nhiều người có thể tự biết trước được ngày giờ mất của mình, đó có thể là do họ nhận biết được những dấu hiệu khác lạ trong cơ thể theo kinh nghiệm từ ngàn xưa... Chúng ta cũng có thể phần nào nhận biết vài dấu hiệu báo trước giờ hấp hối của người thân (nhất là những người già yếu) :

+ Tùy theo thể trạng của từng người mà thời gian hấp hối kéo dài nhiều hay ít. Ngoài ra, có người trong lòng thanh thản thì họ ra đi rất êm thấm, ngược lại nếu còn điều gì vương vấn (Chưa gặp được người thân hoặc còn việc gì chưa hòan thành chẳng hạn) thì do nuối tiếc, thời gian hấp hối có thể kéo dài rất lâu.

n7.gif (4535 bytes)