NGƯỜI & XE TANG LỄ

+ Nhân Viên Phục Vụ Mai Táng

+ Bái Quan (Phật Giáo)

+ Bái Quan (Công Giáo)

+ Nhân Viên Khiêng Quan (Phần I)

+ Nhân Viên Khiêng Quan (Phần II)

+ Nhân Viên Khiêng Quan (Phần III)

+ Nhân Viên - 04 Đào

+ Xe Tang + Xe Rồng

+ Xe Dẫn Đường + Xe Hổ Trợ

+ Đoàn Tham Quan Malaysia


Hình Ảnh - Photos