CÁC LOẠI QUAN TÀI

+ Kiểu 06 Cạnh - 03 Múi - 02 Nắp

+ Kiểu Bầu (chạm)

+ Kiểu Đài Loan gỗ MDF (trắng)

+ Kiểu Đài Loan gỗ MDF (XK)

+ Kiểu Đài Loan MDF (ngoại cở)

+ Kiểu Đài Loan MDF (Dán Ốc)

+ Kiểu Đài Loan (sơn mài)

+ Kiểu Đài Loan gỗ tự nhiên

+ Kiểu Đài Loan (chạm khắc)

+ Kiểu Đài Loan gỗ Hương

+ Kiểu Đài Loan gỗ Hương (chạm)

+ Kiểu Lục Bình

+ Kiểu Mỹ gỗ tự nhiên (dọc)

+ Kiểu Mỹ gỗ tự nhiên (ngang)

+ Kiểu Nắp Tròn (MDF)

+ Kiểu Nắp Tròn - Nắp Sen

+ Kiểu Nước Ngoài


Hình Ảnh - Photos