TRANG TRÍ TANG LỄ

+ Bàn Thờ - Lễ Cúng (hình dọc)

+ Bàn Thờ - Lễ Cúng (hình ngang)

+ Đám Phật Giáo (hoa+trái cây)

+ Đám Phật Giáo (quả tử)

+ Đám Phật Giáo (phương du)

+ Đám Phật Giáo (phương du tên)

+ Đám Phật Giáo (phương du vàng)

+ Đám Phật Giáo (hộp đèn)

+ Đám Tang Công Giáo (N)

+ Đám Tang Công Giáo (P)

+ Đám Tang Công Giáo (S)

+ Đám Tang Tin Lành


Hình Ảnh - Photos