n7.gif (4535 bytes)

HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ LỄ TANG

Quan niệm của người Việt trong việc tổ chức tang lễ

+ Tang lễ là phần nghi thức không thể thiếu trong đời sống của người Việt Nam. Hình thức tang lễ của mỗi vùng khác nhau nhưng chung quy lại nó vẫn chịu ảnh hưởng nhiều về nghi lễ của người Trung Hoa. Mặc dù nghi lễ ngày nay đã thay đổi nhiều nhằm phù hợp với đời sống hiện đại nhưng đâu đó vẫn còn là tang lễ và con người ta vẫn phải tiến hành cho đúng nhằm tiễn đưa người đã khất về cõi vĩnh hằng.
+ Lễ tang của ta căn cứ theo "Thọ Mai Gia Lễ" và "Gia Lễ Chỉ Nam". Thọ Mai cư sĩ, tên chính là Hồ Gia Tân, sinh sống vào thời hậu Lê, đã soạn cuốn gia lễ thành sách, có nhiều chỗ được phỏng theo nghi thức của Chu Văn Công tức Chu Hi, còn gọi là Chu Tử, đời Nam Tống đặt ra và Thọ Mai cư sĩ cũng đã có sửa đổi ít nhiều.
+ Sinh hoạt xã hội Việt Nam nặng tình cảm, coi trọng huyết thống gia đình thân tộc hơn, nên từ hàng ngàn năm trước, vấn đề tang lễ đã đươc đặt ra một cách có qui cũ. Rất nhiều sách vở, tư tưởng của các triết gia Á Đông đã nói đến bổn phận của người ta trong việc tang ma một cách cẩn thận chu đáo. "Sinh", "lão", "bệnh", "tử" là bốn điều phải có trong một đời người, không ai tránh khỏi.

Lễ Tang

Như phần trên đã giới thiệu, Lễ tang trong " Thọ mai gia lễ " là một tập tục có từ rất lâu, bắt nguồn từ gia lễ thời xưa của Trung quốc. Ngày nay, tập tục này mặc dù đã lỗi thời nhưng vẫn được áp dụng rộng rãi trong nhân dân. Nói đến lễ tang, là ta phải xét đến tôn giáo, tùy theo tín ngưỡn của từng tôn giáo mà có những cách thức tiến hành " Lễ tang " khác nhau.

Thật ra, cùng với sự phát triễn mạnh mẽ của KHKT, cùng với những nhận thức tiến bộ về "Sự sống, Vũ trụ"...trong cuộc sống đầy tất bật hôm nay, mấy ai trong chúng ta có đủ thời gian, tiền bạc và đủ tín ngưỡn để có thể thực hiện tòan bộ các tập tục mang ít nhiều màu sắc hủ tục, mê tín dị đoan có từ ngàn xưa. Tuy nhiên, quan niệm sau đây vẫn tồi tại: "Chết không có nghĩa là không còn nữa mà CHẾT chỉ là MẤT" nghĩa là "Một vật (vật chất) vừa MẤT đi tức là nó (linh hồn) vẫn CÒN HIỆN HỮU ở đâu đó". Thật vậy, trong ký ức của chúng ta vẫn còn đọng mãi hình ảnh của họ, những người thân yêu nhất.

Có ba ngày trọng đại nhất của đời người : Ngày sinh, ngày cưới và ngày chết.

Chúng ta mong muốn tổ chức được một Lễ tang trang nghiêm, chu đáo cho người thân, giãm bớt các hủ tục lỗi thời, đồng thời cũng không nên tổ chức tang lễ quá hao phí.

" Sao ta không dốc lòng hiếu thảo, chăm lo cho người thân lúc người ấy còn sống ?. Chứ đến lúc họ mất rồi thì dầu ta có khóc than cũng có ích gì ?"

Phải không các bạn ?

n7.gif (4535 bytes)


--