DỊCH VỤ KÈM THEO LỄ TANG

Các Dịch Vụ Cơ Bản Của Trại Hòm

* Trong các khu đô thị, các Trại hòm ngoài việc kinh doanh Quan Tài còn cung cấp các dịch vụ khác về Mai Táng. Khách hàng có thể hợp đồng với Trại Hòm về các dịch vụ sau:

+ + Trang trí Áo quan: trét keo bên trong cho kín đáo, sơn, đóng các đồ trang trí bên ngoài, cho mượn trụ đèn, giá đèn, bàn ghế, bạt che mưa...

+ + Dịch vụ tắm gội, tẩn liệm.. cho người chết. Bán quần áo tang, khăn tang...

+ + Hướng dẫn làm thủ tục xin mai táng, hợp đồng nơi an táng, hỏa táng.

+ + Công nhân động quan, khiêng Áo quan vô lò hỏa táng, hạ huyệt....

+ + Dịch vụ nhạc lễ.

+ + Dịch vụ xe chở Quan tài, xe đưa khách.

+ + Dịch vụ đào huyệt, xây mộ, bốc mộ, cải táng...

+ + Dịch vụ quay phim, chụp ảnh...

n7.gif (4535 bytes)


--