n7.gif (4535 bytes)

DỊCH VỤ KÈM THEO LỄ TANG

Ông Trùm và Ban Kẻ Liệt

+ Tương tự như các gia đình theo đạo Phật, các gia đình tin theo Công giáo được sự giúp đở của các vị Trưởng khu (Trùm) và Ban kẻ liệt. Tổ chức theo đạo Công giáo khá chặt chẻ. Bà con theo đạo được phân chia thành từng khu, mỗi khu có Ban quản lý đứng đầu là trưởng khu (Trùm khu).

+ Khi gia đình có người ốm nặng sắp mất, Ban kẻ liệt sẽ tự động đến nhà thăm viếng, giúp người nhà chăm sóc bệnh nhân, đọc kinh, mời Cha đến làm lễ xức dầu cho người hấp hối...Khi bệnh nhân qua đời, Trùm khu và Ban kẻ liệt sẽ hướng dẫn gia đình tiến hành các thủ tục theo đúng nghi lễ Công giáo. Sau khi an táng, họ còn đến nhà vài hôm nữa để cùng gia đình đọc kinh cho người đã mất.

+ Trùm Khu và Ban Kẻ Liệt là những người rất nhiệt tình, có khi bỏ cả công việc riêng để làm phận sự. Họ không lấy thù lao, nếu gia đình muốn đền đáp thì phải gởi tiền vào qũy chung của nhà thờ.

n7.gif (4535 bytes)


--