-

** Dữ liệu Tử vi - Bốc dịch Vạn Phước cũng đã được chúng tôi chuyển thành dạng từ điển MobiPocket Reader. Như vậy, chúng ta có thể tra cứu Tử vi Vạn Phước trên nhiều thiết bị khác nhau từ PC, Window Mobile Phone, Android Smart Phone, Symbian Phone...vì hầu hết các thiết bị trên đều có sẳn phần mềm MobiPocket Reader.
!Tử vi Vạn Phước! - Password = VANPHUOC : [Link Box.net] - [Link Trực tiếp]
!Bốc dịch Vạn Phước! - Password = 5161049 : [Link Box.net] - [Link Trực tiếp]
Hướng dẫn sử dụng: (Tương tự như tra cứu bằng phần mềm KPD / VnPDCE) !Diễn đàn Vạn Phước! hoặc !GSMVN!


--