n7.gif (4535 bytes)

DỊCH VỤ KÈM THEO LỄ TANG

Quay Phim, Chụp Ảnh, Xe Chở Khách

Với sự tiến bộ của KHKT, ngày nay con người có thể ghi lại tất cả những sự kiện đáng nhớ một cách đầy đủ, trung thực và sinh động nhất. Bạn có thể tự mình ghi lại đám tang của người thân bằng máy quay riêng của gia đình. Tuy nhiên chúng tôi khuyên là bạn nên nhờ các dịch vụ quay phim, chụp ảnh chuyên nghiệp.

Đó là vì khi gặp hữu sự, bạn đang rất buồn với sự ra đi của người thân, bạn đang phải cáng đáng rất nhiều công việc từ việc lo thủ tục mai táng, hợp đồng dịch vụ, mua lễ vật, tiếp khách...nên bạn không thể có đủ sức khỏe và thời gian cho các việc khác. Chúng tôi đã từng chứng kiến nhiều trường hợp, vì đã không nhờ các nhà quay phim, chụp ảnh chuyên nghiệp mà nhiều gia đình đã phải hối hận vì những sự cố kỹ thuật đã làm mất đi những hình ảnh không thể nào dựng lại được nữa. Về xe chở khách cũng vậy, bạn có thể liên hệ đến các điểm dịch vụ cho thuê xe có uy tín hoặc đơn giản là bạn nhờ các Trại hòm giúp gìum (hầu hết các Trại hòm đều có sự liên kết với các dịch vụ quay Video, chụp ảnh, xe khách) hầu tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xãy ra.

Bạn cần bao nhiêu xe là đủ ?: Bạn phải ước lượng thôi, rất khó để bạn có thể xác định lượng khách sẽ đến đưa tiển. Bạn có thể hỏi dò những người đến cúng, xem họ có ý định đưa tiển không, bạn cũng có thể quan sát lúc họ vái lạy trước linh cữu: nếu có ý định đi đưa họ sẽ vái hai lạy, nếu không định đi, họ sẽ vái bốn lạy.

* Bạn cũng cần chú ý là Xe tang sẽ không quay về lại nhà bạn nữa. Do đó, lượt về số khách ngồi xe sẽ nhiều hơn lượt đi.

n7.gif (4535 bytes)


--